12.4.11

Adoptiezorg-Enquête

Eerst even een Toelichtingsbrief bij de enquête :
Deze enquête wordt geïnitieerd vanuit de afdeling Adoptiezaken van de Stichting Samenwerkingsverband Familierecht (SSF). . SSF bestaat uit vrijwilligers die opkomen voor het belang van cliënten die in aanraking komen met voornamelijk het Familierecht waaronder Jeugdzorg (OTS en/of UHP).
We beogen bij de afdeling Adoptiezaken het inventariseren en zo nodig verbeteren van beleid en wetgeving over een breed scala aan aspecten die komen kijken bij adoptie zowel voor als (lang) na komst naar Nederland.
Daarbij zijn we afhankelijk van signalen van de adoptieouders; zij zijn de ‘cliënten’ van de adoptiebe­mid­delaars (vergunninghouders), en zijn of worden mogelijk ‘cliënten’ van de jeugdhulpverlening in Nederland.
Wanneer er een probleem werd aangemeld bij de instanties, dan wordt dit vaak afgedaan met zijnde “een uniek geval”, "een incident"; de instellingen trekken maar traag lering uit een gemeld, door ouders ervaren knelpunt. Hoe frequent komt zo’n punt voor? Waar komt het regelmatig voor? Kan het beter?
Voor aanstaande adoptiegezinnen is een verbeterd beleid uiteraard aangenamer.
De enquête is/mag anoniem 

Wanneer we voldoende formulieren terug ontvangen, kunnen we ook een wetenschappelijke samenvatting (met eventuele verbeter-ideeën) ter publicatie verstrekken aan bijvoorbeeld (adoptie)ouderverenigingen zoals LAVA, DeKnoop.org e.a., voor hun nieuwsbrief.
De doelgroep voor deze enquête zijn adoptieouders.
Omdat het een probleem is de adoptiegezinnen te kunnen bereiken (adressenbestanden//privacy), vragen we u deze enquête in copie door te geven aan u bekende adoptieouders.
Vanwege in de loop der tijd veranderde wetgeving zijn enkele jaartallen van belang om in te vullen. De eerste vier vragen gelden voor adoptie-komst naar Nederland ná ~1988.
Het belang dat we nastreven is het belang van het (adoptie)kind, en z’n hulpverlening, de betere kwaliteit van z’n adoptiezorg.
We denken aan een structureel-betere nazorg en een kundige adoptie-jeugdhulpverlening zonder valkuilen; aan een echte zorg met deskundige diagnosten i.p.v. lager-opgeleide indiceerders in BJz.
Eventuele namen op het enquête-formulier en mogelijke bijlage worden geanonimiseerd/ onleesbaar gemaakt vanuit privacy-overweging.
Met vriendelijke groet,
     SSF-AZ>>Koene>straat67’3958XEAme>rongen 
                             (Hier zijn ook copieën aan te vragen)
|/                                                                                     Hier de Enquête:
Enquête over meningen en ervaringen van adoptieouders ten aanzien van de bemiddelingsorganisatie en eventueel ingeschakelde jeugdhulpverlening.        
Doel van de enquête is meer zicht verkrijgen op aspecten en cijfers in de voor- en nazorg, waar verbeteringen mogelijk zijn.
(soms zijn meer antwoorden mogelijk; antwoorden graag omcirkelen; graag dit copiëren en plakken in Word ofzo om af te drukken; er is enige ruimte gelaten voor aanvullende opmerkingen of ideeën; wanneer u meer wilt schrijven graag apart op bijlage; 2e adoptiekind apart graag)   :

Vraag 1 (Vraag 1b – 4 alleen bij adoptie-komst naar Nederland ná ~1988
AZ-002TS.doc 
Wist U wat de 'inspanningsverplichting' van de vergunninghouder inhield?
[ja] ; [onzeker] ; [neen] ; … … ...    1a:►♥ Komst naar Nederland in jaar: . . . . . . . . {Opm.: 1: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Vraag 2
Heeft de vergunninghouder volgens U voldoende onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de achtergrondgegevens van het adoptiekind?
[ja]; [onbekend] ; [neen] ; { 2: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vraag 3
Heeft de vergunninghouder volgens U voldoende onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de (psycho)medische gegevens over het kind?
[ja] ; [onbekend] ; [neen] ; { 3: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vraag 4
Op welke manier zou de voorzorg, het totale voortraject, kunnen worden verbeterd?
[ik vind het wel goed zo] ; { [ik stel het volgende aan verbetering voor: 4: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              .        

Vraag 5a+b+c
Indien u (vrijwillig) jeugdhulpverlening heeft moeten vragen voor uw kind, hoe snel heeft u naar uw gevoel passende hulp gevonden? Qua tijd tot passende hulp: [ . . . . . maanden] ; [n.v.t.] ; {Opm.: 5: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
b: Aantal benaderde hulpverlenings-instanties: [0 of n.v.t.] ; [1] ; [2] ; [3] ; [4] ; [5] ; [of meer: . . . . . . ]
Leeftijd van kind bij eerste hulpvraag: . . . . . . . . . . ; c: Geboortejaar: . . . . . . . . . .

Vraag 6a+b
Bent u bij een Bureau Jeugdzorg (of Bureau Jeugdhulpverlening) of een gezinsvoogdij-instelling terecht gekomen?
[ja, vrijwillig] ; [ja, gedwongen] ; [neen] ; { 6b: ander: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b: Van welke andere instantie(s) hebt U ná Bureau Jeugdzorg eventueel (ook) hulp gekregen? In/vanaf jaar: . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vraag 7
Was Bureau Jeugdzorg naar uw ervaring voldoende deskundig op adoptiegebied (bijv. hechtingsstoornis onderkend)?
[ja, ik ben tevreden] ; [onzeker] ; [neen] ; [n.v.t.] ; { 7: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graag nader toelichten; 7b: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     . 

Vraag 8a+b
Hebt U (ná komst in Nederland) voor uw jeugdhùlpverleningsvraag te maken gekregen met de Raad voor de Kinderbe­scherming? [ja], in jaar: . . . . . ; [neen] ; { 8: .   .   .   .   .   .   .      .   .   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .     .
Gevolg: [geen] ; [ondertoezichtstelling] ± [uithuisplaatsing] ; [ontheffing] ; [ontzegging] ; [n.v.t.]

Vraag 9
Was de Raad naar uw ervaring voldoende deskundig op adoptieproblematiek-gebied, zoals onderkennen hechtingsstoornis?
[ja] [niet voldoende] [neen] [n.v.t.] { 9:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     . 

Vraag 10 (indien van toepassing)
Hoe voelde u als adoptiefouder(s) zich toen bejegend door de Raad [RvdK], of Bureau Jeugdzorg [BJz]?
[goed] [matig] [slecht] , antwoord graag toelichten 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vraag 11
Bij welke instantie kon u praten over het specifieke adoptieprobleem of mate van hechtingsstoornis, en met welke niet? 11:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ;   .    .    .    .    .    .    .       .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .     .  

Vraag 12
Hebt U suggesties voor verbeteringen in de nazorg? 12: .   .     .     .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  .  .   .    .    .    .    .
Kan gezonden worden naar:
SSF-Adoptiez.,Koene>straat67,
3958XEAme>rongen,
>t.strubbe{et}online.>nl , telkens zonder>.

Zie ook http://myblog.de/adoptie    en:                                    
 Websites van adoptie-gerelateerde ouderverenigingen:
Landelijke Vereniging Adoptieouders LAVA: www.lava-ouders.nl of www.adoptie.org
Landelijke Oudervereniging Gezinsproblematiek bij Adoptie LOGA: LOGA.info
Algemene landelijke Stichting De Knoop (hechtingsstoornissen): www.deknoop.org
SSF (Adoptiezaken, doch ook bij omgangsproblemen na scheiding): www.omgangs-onrecht.info
Vereniging Balans (ADHD t/m Autistisch spectrum) : Balansdigitaal.nl 
OverSchatten (geestelijke gehandicapten/ adoptie): www.overschatten.nl
! Boek voor ouders die OTS willen vòòrkomen: De Jungle van de Jeugdzorg-boek 
! Zie ook de Publicaties onder: Stichting KOG (Kind-Ouders-Grootouders)
Artikelen over BJZ:   http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Dit zijn belangrijke link's  !!!!!!!!!!!!!! !!! !!